Reklamní agentura

Jak funguje reklamní agentura? Jaký je rozdíl mezi typy reklamních agentur? A jak pracujeme v agentuře Besocial?

Jednoduše řečeno, reklamní agentura je organizace, jejichž hlavním cílem je zviditelnění a propagace myšlenek, služeb, zboží či značky klienta. Cílem je budování vztahů klientů s vnějším světem. Jde o získání pozornosti a především o dobré jméno a vztahy.

Reklamní agentura obvykle produkuje koncepty a materiály pro TV reklamy, rozhlasové spoty, sociální sítě, display reklamu, tiskové inzeráty, billboardy a mnoho dalších. Jedná se o obsah a formu komunikace na základě zadání klienta, kterému se obvykle říká brief. Kromě produkce materiálů se obvykle zabývá také správou, distribucí a vyhodnocováním daných reklam.

Reklamní agentura včera a dnes

Historicky reklamní agentura zajišťovala pro své klienty veškeré aktivity s reklamou spojené. Postupem času se začaly projevovat různé specializace a struktura full-service agentur se začala rozpadat do jednotlivých mediálních agentur, PR agentur, a mnoho dalších. Dnes tedy můžete narazit jak na full-service agentury, které nabízejí široké spektrum služeb, tak i na menší specializované agentury.

Lze si povšimnout, že z některých reklamních agentur se staly agentury komunikační. Je to dáno další fází vývoje a dalo by se to vysvětlit také tím, že je pro agentury velmi důležitá jednotná a (duchem) propojená komunikace napříč komunikačními kanály (médii).

Reklamní agentura může zastupovat různorodé druhy klientů, od firem, veřejných institucí, neziskových organizací a mnoho dalších po soukromé osoby.

Podíváme-li se blíže, co nám může reklamní agentura nabídnout v rámci svých služeb, bude záležet také na tom, zda je agentura full-service a nabízí širokou škálu nástrojů z oblasti marketingu, kreativy, produkce, reklamy, plánování a nákupu médií atd. nebo úzce specializovaná.

Dle rozsahu nabízených služeb můžeme tedy reklamní agentury dělit na tyto dvě kategorie

Full-service agentura
 • Je většinou schopna nabídnout veškeré služby pro plánování a realizaci reklamní kampaně
 • Služby a aktivity: PR, marketing, branding, online a offline reklama, grafické a video služby,  plánování a nákup médií, PPC a SEO, kreativní a analytické služby, strategické a konzultační služby
Specializovaná agentura
 • Zaměřuje se na určitou část nebo části tohoto řetězce

Může to být např.:

Kreativní agentura

Vyniká svými neotřelými a inovativními nápady, občas velmi nekonvenčním přístupem. Její práce je většinou založena na vymýšlení a realizace idey a vize či konceptu komunikace.

PR agentura

Její specializací je zaměření se na mediální obraz a public relations. Hlavním cílem je zajištění kladného „obrazu“ klienta ze strany médií.

Mediální agentura

Specializací mediální agentury je plánování a nákup mediálního prostoru a distribuce reklamy. Agentura klientovi doporučí vhodná média, prostor a načasování (timing) pro jeho kampaň. Nedílnou součástí práce mediálních agentur je také testování a analýza mediálního prostoru a výzkum cílových skupin

Digitální agentura

se soustředí na reklamu a propagaci v online prostředí. Její činnost se tak věnuje tvorbě webových stránek, SEO, PPC, e-mailingu či sociálním sítím apod.

Jak reklamní agentura pracuje?

Agenturní práce ve většině případů startuje analýzou potřeb klienta a předáním zadání. V návaznosti navnímání potřeb reklamní agentura předloží klientovi návrh a společně domluví rozsah prací, nástroje, komunikační kanály, délku, cíle a metriky (na základě kterých se měří úspěch spolupráce). Po vyhodnocení kampaně se obě zúčastněné strany dle domluvených podmínek dohodnout na dalším pokračování spolupráce.

Jak funguje agentura Besocial?

Jsme marketingová agentura se zaměřením na digitální marketing a nové technologie. Na trhu působíme od roku 2012. Díky spojení digitálního marketingu a zkušeností v tradičních kanálech poskytujeme komplexní full-servisové služby, jako je tvorba konceptů a strategií, výkonnostní a brandové kampaně, správa sociálních sítí, produkce, tvorba webů a microsite, plánování a nákup médií, školení a workshopy.

Jako agentura se specializujeme na digitální marketing, realizujeme ale i projekty a kampaně v offline prostředí.

Pracovní postup Besocial

 • V případě nových klientů je obvykle prvním krokem společná schůzka / konzultace představy, potřeby
 • Poté analyzujeme trh, produkt a konkurenci
 • Na tomto základě vytváříme konkrétní nabídku strategií a realizací
 • Po startu spolupráce přichází realizace
 • Většina našich spoluprací je dlouhodobá
 • Jejich součástí zpravidla bývá: správa sociálních sítí, brandové a výkonnostní kampaně, příprava analytiky, příprava kampaní, grafické a video služby, plánování a nákup médií, vyhodnocování kampaní

Ukázka z naší práce – Jak vypadá spolupráce se značkou Živý Kraj

 • Pro klienta zajištujeme veškerou
 • Tvorba obsahu, propagace, community management a komunikace s influencery
 • Community management – komunikace s fanoušky FB a IG, pořádaní soutěží
 • Influenceři – komunikace a výběr, zajištění spoluprací
 • Tvorba contentu – správa sociálních sítí, obsah pro několik profilů značky, články na web, podílení se – zajišťovaní fotografii, tvorba videí
 • Propagace – příprava a správa reklamy ve vyhledávaní Google a Seznam, nákup online medii, programatická inzerce a reklama na sociálních sítích

Warning: Attempt to read property "ID" on string in /data/web/virtuals/241308/virtual/www/wp-content/themes/read/post-nosidebar.php on line 129