Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Uděluji tímto souhlas společnosti Besocial s.r.o, se sídlem v Praze, Jankovcova 1518/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 193351, IČ: 24288829 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • další osobní údaje uvedené v přiloženém životopisu, zejména pak:
   • datum narození
   • adresa bydliště
   • údaje o dosaženém vzdělání
   • kariérní historie
   • fotografie
 2. Výše uvedené osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu pro účely personálního výběrového řízení a budou Správcem uchovány po dobu 1 roku.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:
  • hiring@besocial.cz
  • Sanderova 1366/26, Holešovické nábřeží, Praha 7, 170 00
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Sloneek Europe s.r.o., Táborská 8, 040 01 Košice, Slovenská republika
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.