Hero image

Karlovy Vary Region

Uruchomiliśmy
marketing cyfrowy
w regionie Karlowych
Warów

Facebook Linked In Instagram

W 2017 roku otrzymaliśmy możliwość uruchomienia marketingu cyfrowego regionu Karlowych Warów skoncentrowanego na turystyce. Dzięki temu, że staliśmy na początku pracy agencji turystycznej regionu Karlowych Warów, mieliśmy wyjątkową okazję do stworzenia kompletnej strategii marketingowej i wdrożenia jej
w życie.

JD Mockup

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Stworzyliśmy cyfrową identyfikację wizualną dla marki Živý Kraj i rozpoczęliśmy wdrażanie naszej strategii w poszczególnych kanałach cyfrowych.

REKLAMA DISPLAYOWA

Kupujemy, zarządzamy i optymalizujemy reklamy display
zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem sieci
Google Adwords lub Seznam Sklik.

Arrow Arrow
Arrow Arrow

PRODUKCJA WŁASNA

Zaczęliśmy również z własną produkcją. Piszemy artykuły na bloga, dostarczając w ten sposób innym inspiracji. Jeździmy w teren w celu przygotowania zdjęć i filmów do naszych sieci społecznościowych, współpracujemy z influencerami i fotografami w celu tworzenia treści wizualnych.

Gallery image Gallery image

WDROŻENIE NOWEJ WITRYNY

W roku 2019 rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem nowej,
rozbudowanej strony internetowej. Przeprowadziliśmy kompleksową analizę,
zaprojektowaliśmy nową architekturę informacji, stworzyliśmy strukturę
treści, przygotowując w ten sposób nowoczesny i responsywny projekt strony
oraz rozpoczęliśmy realizację całego projektu.

Inne działania
u klienta:

01

Przygotowanie do druku dokumentów graficznych

02

Konsultacje w zakresie marketingu

03

Przygotowanie działań eventowych

04

Tworzenie treści wideo